Keyword super

source ·
Expand description

当前 模块 的父级。

mod a {
    pub fn foo() {}
}
mod b {
    pub fn foo() {
        super::a::foo(); // 调用 a 的 foo 函数
    }
}
Run

也可以多次使用 super: super::super::foo,沿着祖先链向上找。

有关更多信息,请参见 Reference